சாலைப் பாதுகாப்பு Notes 9th Social Science

9th Social Science Lesson 16 Notes in Tamil

16. சாலைப் பாதுகாப்பு

  • சாலை விபத்து என்பது திறந்தவெளி சாலையில் ஒரு வாகன விபத்தில் குறைந்தபட்சம் ஒரு நபர் காயமடைவதையோ அல்லது இறப்பதையோ குறிக்கும்.
  • கொலை, தற்கொலை மற்றும் இயற்கை பேரிடர் போன்றவைச் சாலை விபத்தில் அடங்காது.
  • சாலை விபத்துகள் காயத்தால் ஏற்படும் மரணங்களுக்கு முதன்மைக் காரணிகளாகும். இவை உலகளவில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளுக்கான பத்தாவது முதன்மைக் காரணியாகும்.
  • ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாலை விபத்தில் 1.2 மில்லியன் பேர் இறக்கிறார்கள்; மற்றும் ஏறக்குறைய 50 மில்லியன் பேர் காயமடைகிறார்கள்.
  • ஆண்டுக்கு 1,30,000 க்கும் மேற்பட்ட உயிரிழப்புடன் இந்தியா உலகின் மிக மோசமான சாலை விபத்துகளைக் கொண்ட நாடாக உள்ளது.

உலகில் ஒவ்வொரு மூன்று நிமிடத்திற்கும் ஒரு குழந்தை விபத்தில் இறக்கிறது.

சாலை விபத்தில் ஏற்படும் மரணங்களுக்கு முக்கிய காரணங்கள்

  1. குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது (40%), அதிவேகம் (24%) வாகன எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு (16%) சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் மெத்தனம் (15%) மற்றும் தலைக்கவசம் மற்றும் இருக்கைப் பட்டையை குறைவாகப் பயன்படுத்துவது (5%).
  2. ஓட்டுநருக்கு ஏற்படும் கவனச்சிதைவு
  3. சிவப்பு விளக்கு எரியும்போது சாலையைக் கடப்பது.
  4. தவறான முறையில் பிற வாகனங்களை முந்திச் செல்வது

சாலை விபத்துக்கான பல்வேறு காரணிகள்

ஓட்டுநர்: அதிவேகம், கண்மூடித்தனமாக வாகனத்தை இயக்குதல், சாலைவிதிகளை மீறல், போக்குவரத்துக் குறியீடுகளைப் புரிந்துகொள்ளத் தவறுதல், களைப்பு மற்றும் மது அருந்துவது.

பாதசாரிகள்: கவனக்குறைவு, கல்வியறிவின்மை, தவறான இடங்களில் சாலையைக் கடப்பது.

பயணிகள்: கரம் சிரம் புறம் நீட்டுவது, ஓட்டுநரிடம் பேசுவது, தவறான வழியில் வாகனத்தில் ஏறுவது இறங்குவது, படியில் பயணம் செய்வது, ஓடுகிற வண்டியில் ஏறுவது.

வாகனங்கள்: வாகனம் கட்டுப்பாட்டைப் இழப்பது, டயர் வெடிப்பது, குறைவான வெளிச்சம், அதிக சுமை ஏற்றுவது.

சாலையின் நிலை: குழிகள், சேதமடைந்த சாலை, ஊரக சாலையும் நெடுஞ்சாலையும் இணையும் இடத்தில் உள்ள அரிக்கப்பட்ட சாலை, சட்டத்துக்குப் புறம்பான வேகத்தடைகள்.

வானிலை: மூடுபனி, பனி, கன மழை, புயல், ஆலங்கட்டி மழை

  • இருக்கைப் பட்டை பயன்படுத்துவதன் மூலம் சாலை விபத்தினால் ஏற்படும் இறப்பை 51% தடுக்கலாம்.

குழந்தைகளுக்கான சாலை பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் விதிகள்

குழந்தைகள் சாலை பாதுகாப்பு விதிகளைத் தெரிந்துகொள்வது இன்றியமையாதது எனினும் அவர்களின் எல்லைக்குமேல் தகவல்களைத் திணிக்கக்கூடாது. குழந்தைகளுக்கான சில அடிப்படை சாலை பாதுகாப்பு விதிகளைக் காண்போம்.

  1. சாலை பாதுகாப்புக் குறிகளைத் தெரிந்துகொள்.
  2. நில்!கவனி! செல்!
  3. கவனி – கேள்!
  4. சாலையில் ஓடாதீர்!
  5. எப்போதும் சாலையோரத்தைப் பயன்படுத்துவீர்!
  6. வாகனத்தின் வெளியே கையை நீட்டாதீர்!
  7. வளைவில் சாலையைக் கடக்காதீர்!
  8. அவசரப் படாதீர்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *