Today Forester Exam Questions – 06.12.2018 F.N – Shift – 1 – Based on Memory

Today Forester Exam Questions – 06.12.2018 F.N – Shift – 1 – Based on Memory

Today Forester Exam Questions – 06.12.2018 A.N – Shift – 1 – Based on Memory – has been updated here for your reference.

Paper – 2

ஆச்சிஜன் நிறைந்த ரத்தத்தை எந்த தமனி நுரையீரலுக்கு எடுத்து செல்கிறது

அரும்புதல் மூலம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் செய்யும் உயிரி

PH Value பற்றிய வினா

உணவு குடலில் நோய் உண்டாக்கும் புரொட்டசோவா நுண் உயிரி

மூளை காய்ச்சல் எனப்படுவது

காற்றினால் பரவும் நோய்

Today Forester Exam Questions – 06.12.2018 F.N – Shift – 1 – Based on Memory – has been updated here for your reference.

Paper – 1

30 வளையங்கள் உடைய கோள்

அதிக காற்று உள்ள கோள்

உலகிலேயே ஆழமான அகழி

உலகிலேயே நீளமான ஆறு

அமேசான் காங்கோ நதி பாயும் பகுதி

வளிமண்டல குளிச்சியான அடுக்கு எது

உலகில் நீளமான நதி எது

ஆசிய போட்டிகள் பற்றிய வினாக்கள்

ஆசிய போட்டியின் தொடக்க விழாவில் இந்திய கொடியை ஏந்திச் சென்றவர்

ஆசிய போட்டியில் துப்பாக்கி சுடுதலில் பதக்கம் வென்றவர்

நோபல் பற்றிய வினா

மனிதர்களால் காற்று மாசுபடுவதற்கு காரணமான வாயு

நீளமான பெரிய பள்ளத்தாக்கு எது

ஆசிய போட்டியில் மும்முறை தாண்டும் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றவர்

சியோல் மாநாட்டில் அமைதிக்கான பரிசு வென்றவர் பதில் நரேந்திர மோடி

2018ம் ஆண்டிற்கான நோபல் பரிசு சம்பந்தமான ஒரு கேள்வி

Donna Strickland எந்த துறைக்கான நோபல் பரிசு வென்றார்

திட்டங்கள் பற்றிய வினாக்கள்

உலக கால்பந்து போட்டியில் இரண்டாவது இடம்

பயணிகள் பற்றிய வினா – சீன பயணி போன்று

வேத கால வினா

சூஃபி துறவிகள் பற்றி வினாக்கள்

PDS  என்பது

தமிழில் எளிய வினாக்கள்

மரபு பிழை

வழுவு சொற்கள்

எதிர்சொல்

நூல் சிறப்பு பெயர் – சிலப்பதிகாரம்

திருக்குறள் பற்றிய வினா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *