Tnpsc

31st October 2020 Current Affairs in Tamil & English

Previous Daily Current Affairs Monthly Current Affairs Weekly Current Affairs நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. ஆண்டுதோறும் உலக தகவல் வளர்ச்சி நாள் கொண்டாடப்படுகிற தேதி எது? அ. அக்டோபர் 21 ஆ. அக்டோபர் 22 இ. அக்டோபர் 24 ஈ. அக்டோபர் 25 ஒவ்வோர் ஆண்டும், அக்டோபர்.24 அன்று ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் உலக தகவல் வளர்ச்சி நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இது தொடர்பான தீர்மானம், கடந்த 1972ஆம் …

Read More »

29th & 30th October 2020 Current Affairs in Tamil & English

Previous Daily Current Affairs Monthly Current Affairs Weekly Current Affairs நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவின் (CBI) அதிகாரங்களைக் குறைக்கும் மூன்றாவது மாநிலம் எது? அ. தமிழ்நாடு ஆ. மகாராஷ்டிரா இ. உத்தர பிரதேசம் ஈ. மத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தில் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவின் (CBI) அதிகாரங்களைக் குறைக்கும் நாட்டின் மூன்றாவது மாநிலமாக மகாராஷ்டிரா ஆனது. CBI முகமையுடனான பொது ஒப்புதல் ஒப்பந்தத்தை அம்மாநில …

Read More »

28th October 2020 Current Affairs in Tamil & English

Previous Daily Current Affairs Monthly Current Affairs Weekly Current Affairs நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. ரோபார் இந்திய தொழினுட்ப நிறுவனத்தின் நிரந்தர வளாகம் சமீபத்தில் திறக்கப்பட்டது. இந்நிறுவனம் அமைந்துள்ள மாநிலம் எது? அ. இராஜஸ்தான் ஆ. பஞ்சாப் இ. உத்தரபிரதேசம் ஈ. ஹரியானா ரோபார் இந்திய தொழினுட்பக் கழகத்தின் நிரந்தர வளாகத்தை மத்திய கல்வி அமைச்சர் இரமேஷ் பொக்ரியால் ‘நிஷாங்க்’ அண்மையில் திறந்துவைத்தார். டைம்ஸ் உயர்கல்வி உலக …

Read More »

26th & 27th October 2020 Current Affairs in Tamil & English

Previous Daily Current Affairs Monthly Current Affairs Weekly Current Affairs நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள, நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களை இரகசியமாக தாக்கியழிக்கும் போர்க்கப்பலின் பெயர் என்ன? அ. INS கவச் ஆ. INS கவராட்டி இ. INS கமோர்தா ஈ. INS கில்தான் விசாகப்பட்டிணம் கடற்படை தளத்தில் நடைபெற்ற விழாவில், உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் தயாரான INS கவராட்டி போர்க்கப்பலை, ராணுவ தலைமைத்தளபதி மனோஜ் முகுந்த் …

Read More »

24th & 25th October 2020 Current Affairs in Tamil & English

Previous Daily Current Affairs Monthly Current Affairs Weekly Current Affairs நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. எத்திட்டத்திற்கான வல்லுநர் குழுவை அமைக்குமாறு தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்திற்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது? அ. காலேஸ்வரம் நீரேற்றுப் பாசனத் திட்டம் ஆ. தெலங்கானா மீஅனல்மின் திட்டம் இ. காகதீய திட்டம் ஈ. பகீரதா திட்டம் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள காலேஸ்வரம் நீரேற்றுப் பாசனத் திட்டத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்கப்பட்டதாக தேசிய …

Read More »

23rd October 2020 Current Affairs in Tamil & English

Previous Daily Current Affairs Monthly Current Affairs Weekly Current Affairs நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. தற்போதைய நிலவரப்படி, மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகத்தால் எத்தனை கேலோ இந்தியா மாநில சிறப்பு மையங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன? அ. 13 ஆ. 17 இ. 20 ஈ. 24 நாட்டிலுள்ள மேலும் 7 மாநிலங்கள் மற்றும் 2 யூனியன் பிரதேசங்களின் விளையாட்டு மையங்களை, கேலோ இந்தியா மாநில சிறப்பு மையமாக தரமுயர்த்த விளையாட்டு …

Read More »

22nd October 2020 Current Affairs in Tamil & English

Previous Daily Current Affairs Monthly Current Affairs Weekly Current Affairs நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. உலக நலவாழ்வு அமைப்பின் அண்மைய அறிக்கையின்படி, 26 சதவீதத்துடன் உலகில் மிக அதிகமாக காசநோயால் பாதிப்படைந்துள்ள நாடு எது? அ. நைஜீரியா ஆ. இந்தியா இ. மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு ஈ. காங்கோ குடியரசு உலக நலவாழ்வு அமைப்பானது (WHO) சமீபத்தில், ‘உலகளாவிய காசநோய் அறிக்கை-2020’ என்ற தலைப்பில் ஓர் அறிக்கையை …

Read More »

21st October 2020 Current Affairs in Tamil & English

Previous Daily Current Affairs Monthly Current Affairs Weekly Current Affairs நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. அண்மைச் செய்திகளில் இடம்பெற்ற, “கடன்களுக்கான கூட்டு வட்டி தள்ளுபடி” என்பது கீழ்க்காணும் எத்தனை வகை கடன்களுக்கு பொருந்தும்? அ. மூன்று ஆ. நான்கு இ. எட்டு ஈ. பத்து வங்கிகளில் கடன் பெற்றவர்கள் COVID-19 பேரிடர் காலத்தில் திரும்பச் செலுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டதையடுத்து, அவர்களுக்கு நடப்பாண்டு மார்ச்-ஆகஸ்ட் வரையிலான ஆறு மாத …

Read More »

20th October 2020 Current Affairs in Tamil & English

Previous Daily Current Affairs Monthly Current Affairs Weekly Current Affairs நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. ‘ஊழல் ஏற்றுமதி 2020’ என்ற அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ள அமைப்பு எது? அ. டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் ஆ. UNESCO இ. உலக வர்த்தக அமைப்பு ஈ. UNCTAD பெர்லினில் உள்ள ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்புக் குழுவான டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷனல் தனது அண்மைய ஆய்வை, “ஏற்றுமதி ஊழல் 2020: OECD கையூட்டு ஒழிப்பு தீர்மானத்தின் …

Read More »

19th October 2020 Current Affairs in Tamil & English

Previous Daily Current Affairs Monthly Current Affairs Weekly Current Affairs நடப்பு நிகழ்வுகள் 1. TRIFED, IIT கான்பூர் மற்றும் சத்தீஸ்கர் MFP கூட்டமைப்பு ஆகியவற்றால் இணைந்து தொடங்கப்பட்ட முன்னெடுப்பின் பெயர் என்ன? அ. Incredible Tribals ஆ. Tech for Tribals இ. Tribal Thrust ஈ. Tribal Leaders பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சகத்தின்கீழ் இந்திய பழங்குடியினர் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்துதல் மேம்பாட்டு கூட்டமைப்பானது (TRIFED), சத்தீஸ்கர் …

Read More »